DonațiiAjutați-ne cu o donație, prin PayPal sau transfer bancar!

Misterul inechității care se desfășoară până la sosirea Anticristului

Părintele Justo Lofeudo analizează controlul social și deriva anti-creștină din prisma așa-zisei pandemii

Părintele Justo face parte din Congregația Doamnei Noastre a Preasfântului Sacrament și dânsul este cel care întemeiat în 2006 Capela de Adorație Euharistică Perpetuă din Timișoara. Carisma Ordinului lor este înființarea acestor capele prin misiuni în întreaga lume. 

În timpul pandemiei a dat un interviu pentru portalul catolic spaniol infocatolica.com în care analizează accelerarea procesului de descreștinare la nivel mondial sub pretextul așa-zisei pandemii.

Lofeudo,pr.Recent o organizație mondialistă a redefinit termenul pandemie, apoi apare un virus care are puteri niciodată cunoscute înainte: este letal dar nu mai mult decât unii viruși și mult mai puțin decât alții. Fără îndoială nici unul nu îl egalează în putere politică și mediatică. De când a apărut, nu se mai vorbește de altceva, în mod constant se dau statistici despre covid și despre pandemie și din cauza ei se închid populații întregi pentru mari perioade de timp și se pare că aceasta nu are sfârșit. Virusul acesta covid folosește și la accelerarea fenomenului anti-creștin deja în curs. Se închid biserici, încetează celebrarea sfintelor Liturghii, se trece în lumea virtuală, prevalează mijloacele igienice, dispare apa sfințită și apare gelul împreună cu măștile, în timp ce se impune împărtășania în mână, sugerând mesajul că Euharistia ar putea fi mijloc de contaminare. Toată lumea contribuie la întreținerea unui climat de frică printre persoane și de scuză pentru a renunța la cult, de unde se poate deduce că Euharistia poate fi omisă iar măsurile extreme de precauție trebuie întotdeauna luate în detrimentul Euharistiei.

Însă ceea ce este mai grav este faptul că dinăuntrul Bisericii se impun mijloace care restricționează dreptul lui Dumnezeu de a fi adorat și datoria credinciosului de a-i aduce cult.

Se desfășoară două forțe antagonice: evlavia și inechitatea. Misterul inechității provine de dincolo de ființa umană, este preternaturală și cuprinde falsele religii, baalii și demonii în societăți distincte care revendică victime, terorizarea celor care sunt supuși acestor culturi, reînflorirea păgânismului, sincretismul. Însă misterul inechității a devenit mai manifest atunci când a apărut Isus Cristos în istorie, prin opoziția violentă și permanentă față de Domnul nostru din partea celor care îl resping și îl ucid pe Fiul lui Dumnezeu întrupat – ceea ce se prelungește în religia talmudică și în islam.

S-a început cu persecuțiile și cu uciderea creștinilor de către romani, cu gnosticismul, apoi cu arianismul și cu erezia nestoriană. Urmează vremuri de corupție în Biserică care au dat naștere la mari sfinți și schisma dintre Orient și Occident. În secolul al XV-lea a apărut Jan Hus în Boemia, urmându-l pe Wycliff din secolul precedent în Anglia iar în sec. XVI îi avem pe Luter, Zwingli, Calvin precum și schisma anglicană.

Toate acestea se întâmplă în perioada în care Biserica a fost și ea convulsionată și avea nevoie de o reformă a tradițiilor, care într-adevăr a fost menită pentru sfinți care au crescut în sânul ei. A urmat abandonul metafizicii și ascensiunea naturalismului, a noilor teologii moderniste cu influențe deschise din filosofia kantiană și hegeliană și a ideologiei marxiste. Rebeliunea omului față de Dumnezeu a devenit tot mai fățișă, precum s-a întâmplat în filosofia iluministă și în Revoluția Franceză, în marxism, revoluția bolșevică, marxismul cultural și Școala de la Frankfurt prin care s-au anulat toate conceptele, credințele și valorile pentru a impune noi paradigme.

De aici au izvorât absurdități precum ideologia genului. Despre toate acestea a avertizat Papa Benedict, încă înainte de a fi papă, referitor la această dictatură a gândirii unice și al relativismului și ceea ce Ioan Paul al II-lea a definit ca fiind “cultura morții” se concretizează acum în impunerea acestor legi nedrepte și asasine precum cea a avortului și a eutanasiei. 

Se folosește un virus cu scopuri politice și cenzura din partea canalelor sociale și a marilor tehnologii de comunicație.

La marea putere a cenzurii și a intimidării se adaugă puterea manipulării maselor. Toate acestea expuse într-o sinteză nu se explică decât într-o viziune supranaturală. Doar aceasta ne permite să identificăm misterul inechității care se desfășoară până la sosirea Anticristului. (…)

Ne aflăm în război, trebuie să rezistăm știind că lupta este dură dar ne asigură victoria. Trebuie să rezistăm și să ne aducem mereu aminte că scopul Bisericii, legea ei supremă este salvarea sufletelor; în ceea ce ne privește trebuie să salvăm Biserica, să fim fideli Bisericii lui Cristos, să denunțăm minciuna, înșelăciunea, eroarea, să nu admitem coborârea la pactul cu lumea, pentru ca Biserica să nu fie aplecată față de puterile acestei lumi, nici să se alinieze cu vreun ordin care nu este după valorile creștine și în care se promovează o unitate fără Cristos și un ecumenism fals.

Sursa: https://www.infocatolica.com/blog/caballeropilar.php/2101190651-el-p-justo-lofeudo-analiza-el?whp=whp