DonațiiAjutați-ne cu o donație, prin PayPal sau transfer bancar!

Nu ştiţi voi că trupurile voastre sunt membrele lui Cristos?

 

Lectio Divina: 1 Corinteni 6.15-20
Pr. Valentin Danciu

Nu ştiţi voi că trupurile voastre sunt membrele lui Cristos? Voi lua atunci membrele lui Cristos şi le voi face membrele unei desfrânate? Nicidecum! 16 Sau nu ştiţi că cel care se uneşte cu o desfrânată este un singur trup cu ea? Căci cei doi, se spune, „vor fi un singur trup”. 17 Dimpotrivă, cel care se uneşte cu Domnul este un singur duh cu el. 18 Fugiţi de desfrânare! Orice alt păcat pe care îl face omul este în afara trupului. Însă cel care se dedă la desfrânare păcătuieşte în propriul său trup. 19 Sau nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care îl aveţi de la Dumnezeu şi că nu sunteţi ai voştri? 20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ mare. Aşadar, preamăriţi-l pe Dumnezeu în trupul vostru!