SIDA și SALIVA   Saliva umană poate fi transmisă de la un individ la altul pe căi multiple, cum ar fi: băutul din același păhar sau sticlă,