DonațiiAjutați-ne cu o donație, prin PayPal sau transfer bancar!

Rugăciune către Sf. Arhanghel Mihail

Această rugăciune este de nesuportat pentru şeful demonilor, cel care seamănă ura, inspiră războaiele, se amestecă în catastrofe naturale şi în conflagraţiile mondiale. Recitarea sa a fost prescrisă după Sfintele Liturghii de către Papa Leon al XII-lea. Fericitul Ioan Paul al II-lea avea pentru ea o devoţiune specială.

SfMIhail_webSfinte Arhanghel Mihail, apără-ne în luptă;

ocroteşte-ne împotriva curselor diavolului.

Cu smerenie te rugăm ca Dumnezeu să-l stăpânească.

Iar tu, Principele oştirii cereşti, prin puterea dumnezeiască,

cufundă în iad pe satana şi pe celelalte duhuri rele

care umblă rătăcind prin lume ca să piardă sufletele.

Amin.

 


   SF Mihaile, apără- ne,

   Sf Rafaele,  condu-ne,

   Sf Gabriele,  binevestește- ne!

Dumnezeule cel   veșnic   mare  Împărat , trimite pe Mihail Arhanghelul  tău să ne apere de vrăjmașii văzuți și nevăzuți!

O mare Mihaile , întâistătătorule al cereștilor puteri  , vino în ajutorul nostru întru toate:

În mâhnire , în strâmbătate, în pustie, pe cale , pe ape , în toată înșelăciunea diavolească!

Iar  atunci când vei auzi stigătul glasului nostru rugându-te , vino degrabă în ajutorul nostru și ne mântuiește !

Așadar  Sfinte Mihaile Arhanghele, biruiește-l pe vrăjmaș și ne acoperă și ne mântuiește cu puterea onoratei și  de viață făcătoarei cruci , cu soliile marilor Arhangheli Gabriel și Rafael și cu toate puterile cerești , că bine ești cuvântat în veci vecilor,  

Amin.