DonațiiAjutați-ne cu o donație, prin PayPal sau transfer bancar!

Dr. Joseph Rötzer către Sinodul Mondial al Episcopilor în 1980

În ședința din 10 octombrie 1980 la Roma, medicul austriac Joseph Rötzer a prezentat concluziile muncii sale de o viață despre cercetarea metodei naturale a concepției Bisericii Catolice, pentru care a fost decorat cu Ordinul Sf. Gregoriu cel Mare de către Papa Ioan Paul al II-lea.

Extras din Familie und Liebe, Documentația Sinodului Episcopilor 1980 din Roma. Editura Neue Stadt, München-Zürich-Wien, 1982.

Dr. Rötzer a ținut următorul cuvânt (spicuiri) în fața Adunării Generale a Sinodului în prezența Sf. Părinte:

Atunci când un om al medicinei se află în fața problemei reglării concepției, atunci prima lui sarcină este să studieze legile biologice care au legătură cu procrearea omului. Printre specialiști există un consens în plan mondial asupra faptului că în ciclul femeii există doar puține zile fertile. Majoritatea zilelor dintr-un ciclu sunt nefertile. Experiența ne arată că cele mai bune zile fertile se pot stabili cu ușurință și, la fel, zilele sigur nefertile ale oricărei femei. Începând din 1951 mă preocupă transpunerea practică a învățăturii despre zilele fertile și nefertile ale femeii. Atunci când omul a colaborat atâția ani cu mii de cupluri căsătorite, atunci te afli, pe lângă întrebările pur medicale, și în fața altor aspecte. Cuplurile care trăiesc o abstinență  periodică după principiile paternității responsabile, sunt conduse în căsnicia lor la următoarele experiențe fundamentale: 

  • Abstinența periodică conduce la un parteneriat aprofundat
    Acele cupluri care nu au avut posibilitatea să învețe abstinența periodică, sunt private de o posibilitate esențială de a crește în iubirea lor conjugală, ca să ajungă de la o genitalitate și o sexualitate umană. Abstinența periodică conduce soții la un dialog, la un dialog și despre alte probleme ale căsniciei lor. Constituie o experiență generală faptul că abstinența periodică de comun acord îmbunătățește relațiile conjugale în multe alte domenii ale căsniciei. Reglarea naturală a concepției nu aruncă o povară suplimentară asupra soților, ci conduce la o eliberare în plan uman.
  • Abstinența periodică nu conduce la o atitudine contraceptivă
    Pentru noi nu a fost previzibil faptul cât de puternic este marcată o femeie de conviețuirea conștientă în ritmul fertilității ei ciclice. Prin aceasta cuplul conjugal rămâne deschis față de trezirea unei vieți noi. În cazul în care apare odată o sarcină, foarte rar -preponderent printr-o eroare a aplicării metodei – nu am observat niciodată recurgerea la un avort. Noua viață umană este primită cu iubire.
  • Abstinența periodică face ca ordinea Creației lui Dumnezeu să fie experimentată nemijlocit
    Mereu soții își exprimă uimirea, cât de miunat a creat Dumnezeu trupul femeii, astfel încât ea poate trăi în mod conștient cu fertilitatea ei. Dacă Dumnezeu a creat trupul femeii atât de minunat, spun aceste cupluri mai departe, atunci și Dumnezeu se așteaptă ca omul să accepte această ordine a Creației și să se comporte în funcție de aceasta. (…)

Premisele din partea pastoralei bisericești pentru instruirea reglării naturale a concepției

Roetzer_JosephDrAlături de motivația necesară pentru abstinența periodică prin pastorala bisericească mai este nevoie de o implicare proprie bisericească pentru instruirea cuplurilor de miri și soți.

Deoarece medicina la ora actuală nu este interesată de căile moderne ale unei reglări naturale ale concepției, nu ne putem aștepta din partea ei la vreun ajutor în motivare. Pregătirea cuplurilor  de miri și soți și serviciul necesar de consiliere asupra reglării naturale a concepției trebuie organizat de însăși conducerea Bisericii.

La stadiul actual de dezvoltare conducerea Bisericii este co-răspunzătoare, ca să fie pregătite cadre didactice  corespunzătoare (multiplicatori) și să le fie puse la dispoziție posibilități de muncă și viață în cadrul structurilor bisericești. Experiențele acelor dioceze care deja merg pe drumul acesta, arată că această cale poate fi plină de succes.

…………

Recomandare de carte: Dr.med. Josef Rötzer, Reglarea Naturală a Concepției, Calea partenerială, Editura Hora