DonațiiAjutați-ne cu o donație, prin PayPal sau transfer bancar!

VIDEO: Oare avortul este un comportament creștin și noi nu știm?

Ziua Mondială de Rugăciune și Reparație 2021

 

Din Sondajul „Credințe și valori în societatea românească” reiese că jumătate dintre români consideră avortul o crimă, dar numai 35% ar dori interzicerea lui.  41% se opun unei astfel de interziceri. Avem nevoie de 10-15% pentru a restabili rațiunea în această țară. Un efort concertat al luptătorilor pro-viață ar putea înclina opinia publică spre modificarea legii. Sunt exact procentele celor care nu simt păcatul, 16% dintre români credincioși au conștiința morală anesteziată, deși își afirmă credința în Cristos. Conștiința lor nu este suficient formată pentru a înțelege că procurarea unui avort aduce după sine excomunicarea, scoaterea din comuniunea cu Biserica lui Cristos. Cum poți susține – creștin fiind – un comportament care aduce excomunicarea? Cum poți susține legalizarea crimei? Cum poate sprijini un creștin dezvoltarea industriei morții când a fost chemat la viața divină din belșug?

Oare este avortul și crima un comportament creștinesc? Ne-a chemat Cristos în Biserica Sa pentru a fi ucigași de oameni? A dat Cristos, Lumina lumii, Marele Învățător al lumii vreodată porunca avortului: Ați auzit că s-a spus în vechime: Să nu ucizi! Dar Eu vă spun, ucideți-vă toți copilașii care vă tulbură savurarea liniștită a vieții acesteia pământești! Nu este o blasfemie fără seamăn a pune în gura Cuvântului astfel de cuvinte? Atunci cum pot susține creștinii așa zisul drept la avort?

Cristos – cel care a declarat „ cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” In 8,12 – ne-a arătat Calea Vieții, calea cea strâmtă dar și calea morții, cea largă; ne-a indicat calea adevărului și calea minciunii. Calea spre unirea cu Dumnezeu și calea spre iadul gătit diavolului și slujitorilor lui, unde vor merge ucigașii, cei amăgiți de diavol că a ucide ar putea face bine societății. Semnificativ pentru plaga avortului Biblia, în Apoc 22,15 se încheie cu un cuvânt clar:„Afară câinii şi vrăjitorii şi desfrânaţii şi ucigaşii şi închinătorii de idoli şi toţi cei ce lucrează şi iubesc minciuna!”.

Nu este o mare mare noutate că lumea nu înțelege discursul lui Cristos. Dar creștinii înșiși să-l respingă, este de neînțeles! Cine nu poate accepta cuvintele lui Cristos – ci caută să le răstălmăcească după înțelesurile slabe ale lumii – arată că nu este născut din Dumnezeu, chiar dacă așa ar susține precum iudeii de odinioară care se lăudau că sunt urmașii lui Avraam, în cap 8 al Ev lui Ioan. Isus însă le-a răspuns – cu același răspuns pe care-l vor primi ucigașii creștini din partea copilașilor pe care-i ucid v.39-40: Dacă aţi fi fiii lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam. Dar voi căutaţi să Mă ucideţi deși v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Avraam n-a făcut aceasta. Deși exterior, de fațadă, erau fiii lui Avraam, născuți din sângele lui; spiritual nu erau copiii lui. v41 Voi faceţi faptele tatălui vostru. De aceea nu puteau înțelege cuvintele lui Cristos, pentru că nu făceau parte din aceeași familie spirituală, ci din familia adversarului lui Dumnezeu. Isus le spune în Ev de astăzi în față acest adevăr fundamental pentru convertirea lor: v.43-44 Iată de ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Iată de ce nu puteţi să daţi ascultare cuvântului Meu. Pentru că voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

Numai așa – prin uriașa lucrare de amăgire lansată de tatăl minciunii – se poate explica actuala orbire a creștinilor în fața unor monstruzități cum sunt eutanasia, ideologia gender, divorțul, avortul, etc. Creștinul care nu poate discerne răul ascuns în spatele acestui asalt apocaliptic al diavolilor împotriva Vieții umane, nu mai este creștin. „Cel care este de la Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; de aceea voi nu ascultaţi pentru că nu sunteţi de la Dumnezeu.”

Isus Cristos n-a fost un susținător al pruncuciderii. Biserica dintotdeauna a luptat pentru instaurarea unei noi Civilizații a iubirii dumnezeiești, supranaturale și a Vieții Fericite. Părinții Bisericii, ucenici ai Apostolilor lui Cristos, au luptat împotriva avortului încă din zorii creștinătății. În Biserică dintotdeauna avortul a fost considerat unul dintre cele mai abominabile păcate pe care un creștin le-ar putea săvârși. Nu ne putem numi fiii Bisericii dacă nu  le continuăm lupta pentru viața adevărată, chiar dacă acest lucru ar suscita ostilitate din partea creștinilor compromiși cu lumea. Creștinii deși trăiesc în lume nu sunt ai lumii; se disting net de principiile care o guvernează, pentru că sunt născuți de sus și își au cetățenia cu îngerii lui Dumnezeu în ceruri (Filipeni 3,20). Epist.Ad Diognetum: Ca cetățeni, le împărtășesc pe toate cu ceilalți, deși le îndură pe toate ca niște străini. Orice pământ străin le este țară natală, și orice pământ natal este ca un pământ străin. Se căsătoresc, ca toți ceilalți; nasc copii; dar nu-și distrug urmașii. Didahia 2,2 Să nu ucizi un copil prin avort, și nici după ce s-a născut. Canonul 2 al Sf.Vasile cel Mare: „Femeia care-și nimicește copilul nenăscut este vinovată de crimă. Pedeapsa ei este 10 ani îndepărtare de la împărtășanie.” Cooperarea efectivă la avort este o greșeală gravă care a fost întotdeauna sancționată cu excomunicarea și așa este și astăzi. Codul de Drept Canonic al Bisericii excomunică persoana care procură un avort. Avortul este un asasinat și trebuie să fie ilegal în orice minte creștină.  BXVI: Uciderea unui copil inocent este incompatibilă cu Împărtășirea cu Trupul Domnului.

Politicienii creștini, catolici, trebuie să-și amintească de datoria lor de a nu vota legi nedrepte. Politicienii care votează în favoarea avortului nu mai pot primi Taina Împărtășaniei, pentru că acțiunea lor este incompatibilă cu participarea la Sf.Euharistie. De asemenea, conform declarației CDF din 1974 catolicii ”nu pot participa și nici vota în favoarea unei campanii de propagandă pentru o lege care ar admite liceitatea avortului. Nu pot colabora la aplicarea ei. Este inadmisibil ca doctorii si asistentele să fie obligați să coopereze la avorturi si sa trebuiască să aleagă între Legea lui Dumnezeu și situația lor profesională.

Fiind vorba de viața celei mai sărmane și inofensive făpturi nu putem face compromisuri. Biserica dorește oprirea tuturor avorturilor în întreaga lume. Noi, nu putem voii altceva, decât ca această mare binecuvântare să fie trimisă de Domnul peste Biserica Sa din România cât mai curând. Dar celor nehotărâți Domnul nu le dă nimic. Nu putem – nici în acest aspect al vieții – sluji la doi stăpâni.

Dragi creștini, vă rugăm, în numele lui Hristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu! (2 Cor 5:20). Viața noastră este născută din dragostea lui Dumnezeu; este o minciună a susține că este a noastră și putem face ce voim. Domnul ne cheamă la viața veșnică de comuniune și dialog cu El, nu ne trimite să construim noua lume resetată, faraonică. Nu ne ne-a eliberat Cristos din păcat pentru a ne face sclavii lumii acesteia, constructorii Civilizației Morții.

Dacă România vrea să fie binecuvântată de Domnul Domnilor, dacă mai vrea să rămână în Împărăția lui Cristos, dacă mai vrea un viitor creștin, atunci trebuie să se predea Domnului Său, să se consacre Împăratului Cerului și a Pământului. Trebuie să încheie un legământ cu Domnul. Și în documentul care stipulează această Alianță deja scrie clar „Să nu ucizi”! Și noi am ucis, cu nonșalanță, cu sete de comoditate, cu frică de responsabilitate, am ucis, și ucidem, copiii chemați să se bucure de Domnul în Împărăția lui, în Biserica lui – sacramentul Împărăției lui pe pământ. Aceste chipuri n-au mai fost văzute la rugăciune, râsul lor cristalin nu s-a mai făcut auzit prin parcuri, Domnul i-a căutat prin Biserici și nu i-a mai găsit, prin grădinițe educatoarele i-au așteptat în zadar. Pentru că noi am voit să ne bucurăm de viață fără ei; ne încurcau planurile, carierile, aspirațiile și visele. Ne dărâmau castele de nisip. Nu un copil, nu 10, nu 1000. Sute de mii. Sacrificați pe altarul lui Mamona zeul zilelor noastre, zeul băncilor mai înalte decat catedralele gotice – astăzi făcute literalmente scrum sau desacralizate; totul pt ca să avem noi o viață strălucită și comodă în care să ne plicitisim singuri prin case și să disperăm striviți de stresul zilei de mâine, lipsiți de un Dumnezeu cu care nu mai știm ce să facem după ce am consumat până la fund potirul morții culturii iudeo-creștine în Europa.

Papa Francisc strigă, strigă și marele Pavel: „Vă rugăm, în numele lui Hristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2 Cor 5:20). Întoarcerea sinceră la Domnul și la Cuvântul său va produce și astăzi aceleași roade ca în vremurile biblice, ca în vremurile lui Ezra. Să cerem cu îndrăzneală domnului să cheme România la libertatea față de avort. 

Noi, românii creștini, am omorât în anul 1990 un milion de copiii, de bucurie că suntem liberi, și peste 4 milioane în primii trei ani de libertate: O demență a avortului la cerere, a crimei dezincriminate! Un masacru a pruncilor, cum nici Irod nu a făcut! Dacă înainte de revoluție se năşteau anual aproximativ 315.000 de copii, două decenii mai târziu, numărul acestora a ajuns la jumătate. Astăzi a scăzut numărul avorturilor, dar se controlează nașterile prin alte mijloace contraceptive. Dumnezeu este privat de jumătate din copiii lui români!

Pentru a repara blasfemiatoare Lege din 26 dec 1989 care a legiferat împotriva Legislatorului lumii, împotriva Luminii Lumii, care este Cristos, Marele Învățător Universal al Umanității, România trebuie să se decidă să lupte pentru Viață, și pentru Familia așa cum a creat-o Dumnezeu. Numai așa va redevenii ceea ce a fost odată și ceea ce a fost menită să fie: Grădina Maicii Domnului!

Să ne încredințăm ocrotirii ei în această luptă! Să ne rugăm împreună cu Maria. Căci și astăzi Sfânta Fecioară, Maica Vieții, Maica Copilașilor Nenăscuți, voiește să viziteze femeile însărcinate, rudele ei spirituale, pentru a le încuraja să primească Darul Vieții așezat de Dumnezeu Însuși sub protecția lor. Și astăzi Maica Domnului avertizează femeile care au făcut avort sau intenționează să-l săvârșească, așa cum a avertizat în Aparițiile de la Laus să-și recunoască cu adevărat păcatele și să se apropie cu smerenie, simplitate și încredere de Ea, Refugiul Păcătoșilor pentru a se împăca cu Dumnezeu.

Să o rugăm pe Sfânta Fecioară, Maica tuturor popoarelor, să mijlocească pentru români harul întoarcerii cu adevărat la o viață demnă de Dumnezeul în care cred. Să ne obțină – asemenea Texasului care a interzis la mijlocul acestei luni avortul atunci când se detectează bătăile inimii copilașului – să ne obțină și nouă victorii semnificative în lupta pentru interzicerea avortului în România.

Doamne, vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas din Grădina Maicii Tale! Da, vino Doamne, să vezi ce am făcut din Libertatea după care am suspinat zeci de ani şi pe care Tu ne-ai dăruit-o, plătită cu preţ scump de sânge nevinovat. Sângele celor ucişi pentru credinţă şi pentru libertate strigă către ceruri şi ne obligă să luăm atitudine când drepturile şi libertăţile celor mici şi neajutoraţi sunt nesocotite. Ei, martirii din închisori şi cei ucişi la Revoluţie, au înţeles că nu trebuie să ne temem de cei care ucid trupurile. Vino Doamne să mângâi atâţia orfani şi văduve din satele şi oraşele noastre tot mai îmbătrânite. Vino Doamne şi trimite Îngerii Tăi sfinţi spre a ne aduce şi nouă Vestea cea Bună că Tu eşti cu noi. Adu-ţi aminte Doamne de jertfa Episcopilor martiri şi a mărturisitorilor noştri din temnițele comuniste şi pentru vredniciile lor trimite-ne pace şi belşug de haruri. 

Marie, Maica Vieții, roagă-te pentru România, pentru ca Domnul să binecuvinteze cu harul iertării țara noastră atât de amăgită de tatăl minciunii; roagă-l pe Fiul Tău să-și întoarcă Fața Sa spre noi, ca să ne putem întoarce și noi spre El. Roagă-te Marie pentru scăparea cu viață a celor mici amenințați cu moartea prin avort. Roagă-te Marie pentru agenții care procură avortul, ca să înțeleagă cât de gravă este răutatea faptelor lor, și cât de nemăsurată este îndurarea și dragostea lui Dumnezeu care-i cheamă la pocăință și la o viață dedicată restaurării respectului față de demnitatea inviolabilă a fiecărei vieți umane. Roagă-te Marie pentru restaurarea protecției legale a dreptului la viață în România. Roagă-te Regina Păcii pentru ca liderii Pro-life să promoveze cu înțelepciune și multă chibzuință cauza Vieții, atenți la Legea divină și la semnele vremurilor. Roagă-te Maica Vieții pentru oprirea totală a avorturilor în orașul nostru, pentru ca România să fie Țara a lui Dumnezeu, Țara Vieții, Țara Familiei, spre gloria lui Dumnezeu, căci a lui este România și a lui este Împărăția și puterea și mărirea, a Tatălui, și a Fiului și a Spiritului Sfânt. Amin

…………… 

Pr. Valentin Danciu, Ziua Mondială de ispășire pentru păcatul avortului, 31 mai 2021
 
Vă rugăm contribuiți cu o donație pentru Prima Televiziune Pro-Life online din România, ”TV Regina Pacis”, în curs de lansare: http://www.reginapacis.ro/?page_id=1765