DonațiiAjutați-ne cu o donație, prin PayPal sau transfer bancar!

Asociația Darul Vieții

Asociaţia Darul Vieţii s-a constituit ca urmare a unei necesităţi imperioase de a arăta societăţii, că viaţa omenească este cel mai preţios şi primordialul dar primit de la Dumnezeu: Prin darul vieţii noi existăm!
Ne-am constituit în anul 2003 în calitate de filială a Organizaţiei Human Life International (www.hli.org).

În anul 2015 ne-am asociat cu Fundația ”Ja zum Leben” din Elveția în vederea înființării Centrului maternal ”Mater Misericordiae” pentru adăpostirea femeilor însărcinate.

Atunci când în lume se uită ceea ce este esenţial, un creştin trebuie să se gândească la remedii, el purtând primul răspunderea pentru solidaritatea spirituală cu contemporanii săi, căci creştinului i s-a încredinţat Adevărul.

Căutăm să arătăm în primul rând fraţilor şi surorilor noastre din Biserica lui Cristos, în al doilea rând societăţii noastre, că merită să investim în recunoaşterea statutului de semen al nostru faţă de cea mai defavorizată şi expusă categorie a omenirii: omul nenăscut. El este fratele nostru mai mic din Evanghelie si el este cel care va intra înaintea noastră in împărăţia Cerului – în sens metafizic vorbind – si va depune mărturie pentru noi sau in defavoarea noastră.

Ne consacrăm Sfintei Fecioare Maria, Mama noastră cerească, pentru a ne conduce în această luptă dintre viaţă şi moarte. Nici un om, nici o mişcare şi nici un guvern nu a reuşit să facă ceea ce EA a făcut la Guadalupe: a oprit genocidul înveterat al poporului aztec (care jertfeau idolilor vieţi omeneşti cu zecile de mii, sclavi sau copii nou-născuţi), conducându-i pe drumul unui fervoros creştinism.

În mâna Ei aşezăm această idolatrie modernă a timpului nostru, care jertfeşte copii nenăscuţi din pântecele mamelor, renegându-le existenţa.

Mijloacele noastre:

1. Rugăciunea

În calitate de fii ai lui Dumnezeu ne hrănim din puterea rugăciunii şi credem în puterea ei de a transforma lumea. După cum Fecioara Maria ne cere neîncetat în apariţiile ei insistente din ultima vreme: să ne rugăm şi iar să ne rugăm, socotim că doar prin arma spirituală se mai pot obţine evenimente favorabile pentru aceste victime înainte de vreme, a căror existenţă este pusă la îndoială în mod premeditat sau inconştient.

Invităm poporul lui Dumnezeu să participe la rugăciunile noastre pentru viaţă pe care le organizăm în locurile crimelor avortului; să-şi ia un răgaz şi să se gândească la propria moarte în faţa cruzimii morţii a acestor copilaşi nenăscuţi.

Şi să-şi aducă aminte:

Eu ce am făcut pentru aceşti „fraţi mai mici ai mei”?

Invităm pe toţi cei care îşi recunosc o culpă de complicitate faţă de avort, să ceară urgent iertare lui Dumnezeu printr-o spovadă bună şi să-şi ispăşească faptele ajutând alte femei să-şi nască şi să-şi crească copiii sau chiar să ia în îngrijire copii orfani.

2. Formare

Cunoaşterea fiind prima armă de luptă în lumea raţională, mizăm pe puterea acesteia şi invităm la instruirea tuturor acelora care vor să devină combatanţi în Bătălia nenăscuţilor pentru dreptul la viaţă.

Oferim cursuri de formare după învăţătura Bisericii Catolice, datele recente ale bioeticii si, mai ales, din experienţa confraţilor noştri creştini din câmpul luptei pe plan mondial pentru apărarea vieţii.

Considerăm că proliferarea contracepţiei de către militanţi pro-life este o greşeală gravă prin consecinţele ei, deoarece prin contracepţie se produce un transfer de responsabilitate asupra mijloacelor tehnico-medicale, ceea ce provoacă o modificare a comportamentului sexual, înmulţindu-se jertfele omeneşti, pe cale directă sau indirectă. (Vedeţi „Contracepţia”)

Oferim cursuri de reglare naturală a concepţiei acelor parteneri căsătoriţi care au motive justificate pentru distanţarea naşterilor sau celor care au probleme de fertilitate si râvnesc o sarcină. Însă nici folosirea acestei metode nu poate anula unul dintre cele mai importante scopuri ale căsătoriei, dăruirea vieţii – chiar daca nu este acesta scopul primordial.

3. Slujirea:

Femeile cu sarcină în criză

Familia zilelor noastre are nevoie de ajutor şi călăuză atât în rezolvarea problemelor de convieţuire cât şi în privinţa celor care apar cu educaţia copiilor.

Cu atât mai mult femeia, respinsă sau persecutată de multe ori din cauza unei sarcini nedorite, are de înfruntat tensiuni şi conflicte care pot apărea insurmontabile.

Oare nu dintotdeauna Biserica a fost prima instituţie care a sărit în ajutorul celor lipsiţi de apărare?

Iubirea este inovativă şi găseşte mereu soluţii, mai ales atunci când se sprijină pe coeziunea spirituală a unei întregi comunităţi de rugăciune.

Invităm aceste femei să ni se adreseze, ca să căutăm împreună sfat, orientare şi ajutor concret.

Pentru aceasta mizăm pe sensibilizarea creştinilor, a fraţilor şi surorilor noastre de credinţă, care privind cu ochii inimii această tragedie a timpului, nu vor putea rămâne nici imuni, nici neutrii…     
 
 

SPONSORI: 

Fundația ”Ja zum Leben”
Organizația ”Human Life International”
Firme, comunități parohiale și persoane private